Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šovinistický986 SGWaAP
0.320nacionalistický5917 SGWaAP
0.361xenofóbny2052 SGWaAP
0.388protislovenský1765 SGWaAP
0.410šovinizmus3737 SGWaAP
0.412nacionálny2577 SGWaAP
0.422šovinista1656 SGWaAP
0.429šovinistická926 SGWaAP
0.445klerikálny635 SGWaAP
0.457demagogický1271 SGWaAP
0.461antikomunistický835 SGWaAP
0.481antisemitský3274 SGWaAP
0.497štvavý587 SGWaAP
0.497revizionistický480 SGWaAP
0.500rasistický8870 SGWaAP
0.500fašizujúci492 SGWaAP
0.501podvratný723 SGWaAP
0.502ľudácky1786 SGWaAP
0.505maďarónsky460 SGWaAP
0.506militaristický449 SGWaAP
0.508ľavičiarsky645 SGWaAP
0.509fašistický12968 SGWaAP
0.512militantný4887 SGWaAP