Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šovinistická926 SGWaAP
0.367revizionistická753 SGWaAP
0.371antisemitská2330 SGWaAP
0.377xenofóbna1588 SGWaAP
0.384protislovenská1870 SGWaAP
0.389nacionalistická10418 SGWaAP
0.414nacionálna2433 SGWaAP
0.417iredentistická472 SGWaAP
0.429šovinistický986 SGWaAP
0.430nenávistná4417 SGWaAP
0.432antikomunistická987 SGWaAP
0.433šovinizmus3737 SGWaAP
0.436rasistická5317 SGWaAP
0.469demagogická1288 SGWaAP
0.474autonomistická856 SGWaAP
0.475fašistická11983 SGWaAP
0.486čechoslovakistická493 SGWaAP
0.487fašizujúci492 SGWaAP
0.490nacionalistický5917 SGWaAP
0.491populistická6408 SGWaAP
0.493boľševická3900 SGWaAP
0.495štvavá902 SGWaAP