Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šoltýska481 SGWaAP
0.521zemianska4768 SGWaAP
0.537zemepanská495 SGWaAP
0.538richtárstvo405 SGWaAP
0.566poddanská3984 SGWaAP
0.576hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.580poddanské1024 SGWaAP
0.584laznícka536 SGWaAP
0.591usadlosť19825 SGWaAP
0.600zemepanský439 SGWaAP