Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šokovaný17046 SGWaAP
0.195zhrozený8057 SGWaAP
0.219zdesený6080 SGWaAP
0.299šokovaná7060 SGWaAP
0.322zaskočený15281 SGWaAP
0.360prekvapený96453 SGWaAP
0.371vydesený6505 SGWaAP
0.381ohromený8880 SGWaAP
0.382rozčarovaný5383 SGWaAP
0.388pobúrený5642 SGWaAP
0.394ohúrený3254 SGWaAP
0.398pohoršený2702 SGWaAP
0.400zhrozená3990 SGWaAP
0.422zdesená2557 SGWaAP
0.435zhnusený1559 SGWaAP
0.446vystrašený14429 SGWaAP
0.456zarazený4623 SGWaAP
0.459udivený2946 SGWaAP
0.463užasnutý2753 SGWaAP
0.470znechutený13978 SGWaAP
0.484zaskočená4816 SGWaAP
0.488rozhorčený8508 SGWaAP
0.498nemilo_prekvapený2443 SGWaAP
0.499dojatý9142 SGWaAP