Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000škriepka4984 SGWaAP
0.255zvada4343 SGWaAP
0.301hádka63798 SGWaAP
0.442prekáračka1912 SGWaAP
0.449šarvátka7297 SGWaAP
0.450trenica2522 SGWaAP
0.478roztržka9851 SGWaAP
0.487žabomyšia_vojna1712 SGWaAP
0.500ruvačka1709 SGWaAP
0.510rozbroj4630 SGWaAP
0.510pletka4128 SGWaAP
0.516vzájomné_obviňovanie1006 SGWaAP
0.518svár4280 SGWaAP
0.525nesvár672 SGWaAP
0.529slovná_prestrelka2006 SGWaAP
0.542nevraživosť12060 SGWaAP
0.544malicherná2841 SGWaAP
0.592dišputa3662 SGWaAP
0.604debata147417 SGWaAP
0.605malichernosť5290 SGWaAP
0.605intriga19176 SGWaAP
0.606názorová_nezhoda712 SGWaAP