Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000školiteľka2257 SGWaAP
0.369lektorka23518 SGWaAP
0.462konzultantka4692 SGWaAP
0.513tútorka443 SGWaAP
0.517garantka1145 SGWaAP
0.522skúsená_lektorka727 SGWaAP
0.527inštruktorka6424 SGWaAP
0.548profesorka32776 SGWaAP
0.550školiteľ19381 SGWaAP
0.550pedagogička11781 SGWaAP
0.552koordinátorka18026 SGWaAP
0.554trénerka29761 SGWaAP
0.557docentka4478 SGWaAP
0.566fyzioterapeutka3269 SGWaAP
0.584doktorandka3026 SGWaAP
0.584magisterka634 SGWaAP
0.600odborná_garantka862 SGWaAP
0.601odborníčka27264 SGWaAP
0.603vyučujúci3533 SGWaAP
0.603absolventka15475 SGWaAP