Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000škandinávska9199 SGWaAP
0.279severská17965 SGWaAP
0.432Škandinávia14321 SGWaAP
0.460škandinávsky9715 SGWaAP
0.492západoeurópska8266 SGWaAP
0.501nórska19067 SGWaAP
0.516severský11273 SGWaAP
0.548Škandinávsky489 SGWaAP
0.550švédska44658 SGWaAP
0.560anglosaská2913 SGWaAP
0.561dánska18592 SGWaAP
0.567fínska24959 SGWaAP
0.571Švédsko125486 SGWaAP
0.595ázijská32549 SGWaAP
0.597Nórsko86347 SGWaAP
0.599pobaltská7155 SGWaAP
0.604škandinávske1060 SGWaAP
0.606Fínsko90895 SGWaAP
0.609Dánsko78320 SGWaAP
0.614východoeurópska6808 SGWaAP
0.637tisíce_jazero911 SGWaAP
0.642francúzska159692 SGWaAP
0.650nordická1110 SGWaAP
0.651južanská2899 SGWaAP