Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000škandalizovať973 SGWaAP
0.353diskreditovať3341 SGWaAP
0.371očierňovať2888 SGWaAP
0.390očierniť2434 SGWaAP
0.456osočovať5478 SGWaAP
0.468zdiskreditovať5471 SGWaAP
0.486kriminalizovať2153 SGWaAP
0.496kádrovať1109 SGWaAP
0.496zosmiešňovať6926 SGWaAP
0.497dehonestovať5208 SGWaAP
0.505dezinformovať911 SGWaAP
0.506spolitizovať1282 SGWaAP
0.508kompromitovať2447 SGWaAP
0.509znevažovať6897 SGWaAP
0.532medializovať3973 SGWaAP
0.539konšpirovať1074 SGWaAP
0.551znevážiť2514 SGWaAP
0.557politizovať2061 SGWaAP
0.557démonizovať1615 SGWaAP
0.560zastrašovať5752 SGWaAP
0.567diskreditácia5071 SGWaAP
0.569skompromitovať1830 SGWaAP