Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000škótske3663 SGWaAP
0.415írske5034 SGWaAP
0.422waleské567 SGWaAP
0.446austrálske6819 SGWaAP
0.460britské28602 SGWaAP
0.477novozélandské1000 SGWaAP
0.480dánske4997 SGWaAP
0.493juhoafrické1743 SGWaAP
0.516londýnske10878 SGWaAP
0.524holandské9066 SGWaAP
0.528Škótsko32604 SGWaAP
0.529islandské987 SGWaAP
0.532belgické7902 SGWaAP
0.541kanadské9051 SGWaAP
0.549ostrovné2129 SGWaAP
0.557Belfast5611 SGWaAP
0.559grófstvo4946 SGWaAP
0.575Glasgow7572 SGWaAP
0.576švédske9983 SGWaAP
0.577anglické_grófstvo524 SGWaAP
0.577Leeds5456 SGWaAP
0.578katalánske1245 SGWaAP