Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šindliar572 SGWaAP
0.510Veľký_Lipník887 SGWaAP
0.531Podhradík710 SGWaAP
0.541Nižný6861 SGWaAP
0.543nižný6684 SGWaAP
0.551uzovský637 SGWaAP