Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šesťdesiaty_ôsmy1347 SGWaAP
0.507sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.515okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.534Pražský_jar3653 SGWaAP
0.537zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.544obrodný_proces1904 SGWaAP
0.548vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.548vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.561socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.570komunistický_režim23926 SGWaAP
0.573nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.582komunistické_Československo1184 SGWaAP
0.585vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.586perestrojka3683 SGWaAP
0.597komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.597komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.609Československo117408 SGWaAP
0.617komunistický36634 SGWaAP
0.619totalitný_režim13057 SGWaAP
0.620Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.624päťdesiaty26933 SGWaAP
0.629okupácia28497 SGWaAP
0.632meruôsmy1473 SGWaAP
0.634normalizátor1326 SGWaAP
0.635berlínsky_múr2773 SGWaAP
0.639októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.639šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.640sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.640porevolučný2340 SGWaAP
0.644mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.646Októbrový_revolúcia612 SGWaAP
0.646predrevolučný632 SGWaAP
0.647varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.648šesťdesiate1758 SGWaAP
0.651sviečková_demonštrácia895 SGWaAP
0.651porevolučné1207 SGWaAP
0.653Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.653sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.654Varšavský_zmluva2789 SGWaAP