Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šesťdesiaty_ôsmy1347 SGWaAP
0.507sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.515okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.534Pražský_jar3653 SGWaAP
0.537zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.544obrodný_proces1904 SGWaAP
0.548vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.548vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.561socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.570komunistický_režim23926 SGWaAP
0.573nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.582komunistické_Československo1184 SGWaAP
0.585vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.586perestrojka3683 SGWaAP
0.597komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.597komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.609Československo117408 SGWaAP
0.617komunistický36634 SGWaAP