Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.070sedemdesiaty32078 SGWaAP
0.101osemdesiaty34599 SGWaAP
0.144päťdesiaty26933 SGWaAP
0.191deväťdesiaty36014 SGWaAP
0.240minulé_storočie89927 SGWaAP
0.294dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.300tridsiaty24247 SGWaAP
0.332štyridsiaty12133 SGWaAP
0.396devätnáste_storočie7927 SGWaAP
0.517osemnáste_storočie3757 SGWaAP
0.520medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.524medzivojnový1793 SGWaAP
0.562dvadsiaty29999 SGWaAP
0.563povojnový12103 SGWaAP
0.567storočie797594 SGWaAP
0.583sedemnáste_storočie2630 SGWaAP