Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šedivosť777 SGWaAP
0.308sivosť415 SGWaAP
0.388šeď3195 SGWaAP
0.440jednotvárnosť2664 SGWaAP
0.454všednosť5718 SGWaAP
0.462fádnosť966 SGWaAP
0.466bezútešnosť1423 SGWaAP
0.475pochmúrnosť1004 SGWaAP
0.517ponurosť441 SGWaAP
0.545pustota817 SGWaAP
0.566monotónnosť3213 SGWaAP
0.576každodennosť8418 SGWaAP
0.586zádumčivosť724 SGWaAP
0.592obyčajnosť1386 SGWaAP
0.603provinčnosť513 SGWaAP
0.609bezduchosť478 SGWaAP
0.612priemernosť4007 SGWaAP
0.616prízemnosť842 SGWaAP
0.621dusivá1264 SGWaAP
0.632prázdnota27366 SGWaAP
0.635banálnosť1065 SGWaAP
0.635šedivá6220 SGWaAP
0.636stereotypnosť522 SGWaAP