Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šedivé1641 SGWaAP
0.454sivé13930 SGWaAP
0.506pochmúrne3611 SGWaAP
0.510ponuré1490 SGWaAP
0.513bledé5556 SGWaAP
0.517zaprášené2016 SGWaAP
0.518šedé6360 SGWaAP
0.521mdlé1213 SGWaAP
0.529kalné1012 SGWaAP
0.534ligotavé1920 SGWaAP
0.537strapaté944 SGWaAP
0.545ošarpané706 SGWaAP
0.551fádne1417 SGWaAP
0.552bezútešné1097 SGWaAP
0.554zachmúrené718 SGWaAP
0.555ošumelé428 SGWaAP
0.558ospanlivé519 SGWaAP
0.561ružovkasté524 SGWaAP
0.564striebristé847 SGWaAP
0.569chmúrne569 SGWaAP
0.570melancholické1122 SGWaAP
0.572zelenkavé750 SGWaAP
0.581bezvýrazné412 SGWaAP
0.582šedivá6220 SGWaAP
0.582červenkasté1054 SGWaAP