Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šarvátka7297 SGWaAP
0.336potýčka9051 SGWaAP
0.374ruvačka1709 SGWaAP
0.439roztržka9851 SGWaAP
0.449škriepka4984 SGWaAP
0.492hádka63798 SGWaAP
0.504pästný_súboj1895 SGWaAP
0.507slovná_prestrelka2006 SGWaAP
0.515slovná_potýčka765 SGWaAP
0.534bitka145403 SGWaAP
0.541prestrelka18163 SGWaAP
0.564zvada4343 SGWaAP
0.581prekáračka1912 SGWaAP
0.584trenica2522 SGWaAP
0.588pästná617 SGWaAP
0.589výtržnosť10436 SGWaAP
0.603násilnosť14353 SGWaAP
0.607rozbroj4630 SGWaAP
0.627vzájomné_obviňovanie1006 SGWaAP
0.632bratovražedná848 SGWaAP
0.646nevraživosť12060 SGWaAP
0.655pitka1553 SGWaAP
0.655rivalita13436 SGWaAP