Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šarišská7332 SGWaAP
0.218Šarišský9985 SGWaAP
0.240zemplínska5806 SGWaAP
0.341Zemplínsky6477 SGWaAP
0.368šarišský7320 SGWaAP
0.394šarišské2813 SGWaAP
0.424abovská1047 SGWaAP
0.439gemerská5797 SGWaAP
0.445Šariš29909 SGWaAP
0.472Abovský875 SGWaAP
0.473zemplínsky5344 SGWaAP
0.482východoslovenská14108 SGWaAP
0.502turčianska15979 SGWaAP
0.504Zemplín26664 SGWaAP
0.527Kapušany11300 SGWaAP
0.529Gemerský5756 SGWaAP
0.529oravská22415 SGWaAP
0.533Veľký_Šariš12217 SGWaAP