Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šansoniérka757 SGWaAP
0.343operná_diva1064 SGWaAP
0.377operná_speváčka3068 SGWaAP
0.404skladateľka4649 SGWaAP
0.415pesničkárka2120 SGWaAP
0.432speváčka145347 SGWaAP
0.437mezzosopranistka1147 SGWaAP
0.438sopranistka4971 SGWaAP
0.462hudobníčka5387 SGWaAP
0.463violončelistka693 SGWaAP
0.475Marie_Rottrová625 SGWaAP
0.475poetka11471 SGWaAP
0.477muzikantka643 SGWaAP
0.483textárka1553 SGWaAP
0.484huslistka3262 SGWaAP
0.487gitaristka1569 SGWaAP