Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šťastná131046 SGWaAP
0.427šťastný266863 SGWaAP
0.566šťastné42377 SGWaAP
0.568radostná25008 SGWaAP
0.604požehnaná9547 SGWaAP
0.604milujúca13184 SGWaAP
0.620šťastlivá644 SGWaAP
0.623krásna495269 SGWaAP
0.631spokojná113639 SGWaAP
0.634ľúbiť87271 SGWaAP
0.636potešená2516 SGWaAP
0.636pyšná10184 SGWaAP
0.637veselá69796 SGWaAP
0.641nadšená30526 SGWaAP
0.643nešťastná44784 SGWaAP
0.646šťastne38782 SGWaAP
0.649dojatá4041 SGWaAP
0.649šťastie538457 SGWaAP
0.649vďačná43977 SGWaAP
0.656hrdá29666 SGWaAP
0.656zamilovaná11690 SGWaAP
0.659pozitívne_naladená1159 SGWaAP
0.660natešená2125 SGWaAP