Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šťastlivý1467 SGWaAP
0.455milostiplný512 SGWaAP
0.485požehnaný20642 SGWaAP
0.524radostný22261 SGWaAP
0.536šťastný266863 SGWaAP
0.550vinšovať3970 SGWaAP
0.596priať345436 SGWaAP
0.606zavinšovať1476 SGWaAP
0.606šťastlivá644 SGWaAP
0.618požehnané4579 SGWaAP
0.620želať212730 SGWaAP
0.623požehnaná9547 SGWaAP
0.634božie_požehnanie10737 SGWaAP
0.634milostiplná524 SGWaAP
0.644zapriať3219 SGWaAP
0.655žičiť4531 SGWaAP
0.657popriať23821 SGWaAP
0.664zaželať31199 SGWaAP
0.669prajný1905 SGWaAP
0.678splnené_prianie876 SGWaAP
0.683dníček1389 SGWaAP