Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šľachtictvo470 SGWaAP
0.531šľachtický9375 SGWaAP
0.551armáles462 SGWaAP
0.607privilégium27492 SGWaAP
0.620donačná_listina715 SGWaAP
0.620výsadná_listina783 SGWaAP
0.626šľachtické1395 SGWaAP
0.638urodzenosť854 SGWaAP
0.644meštianske845 SGWaAP
0.645donácia2849 SGWaAP
0.648panovnícky999 SGWaAP
0.650šľachtická7747 SGWaAP
0.656patronátne805 SGWaAP
0.658grófsky1848 SGWaAP
0.660majetnosť848 SGWaAP
0.662poddané1252 SGWaAP
0.663prepoštstvo686 SGWaAP
0.665richtárstvo405 SGWaAP
0.666poddanstvo2135 SGWaAP
0.669svätoštefanská_koruna1009 SGWaAP
0.669zemiansky2528 SGWaAP
0.670zrušenie_poddanstvo1329 SGWaAP
0.670uhorský26642 SGWaAP
0.672uhorská_šľachta2450 SGWaAP