Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.260zemiansky_rod965 SGWaAP
0.347šľachtická7747 SGWaAP
0.356šľachtic27207 SGWaAP
0.362panovnícky_rod963 SGWaAP
0.438veľmož6882 SGWaAP
0.447hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.448Arpádovci1890 SGWaAP
0.465panstvo46190 SGWaAP