Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šľachtický9375 SGWaAP
0.308grófsky1848 SGWaAP
0.424šľachtic27207 SGWaAP
0.445kniežací3903 SGWaAP
0.445šľachtická7747 SGWaAP
0.452kráľovský61948 SGWaAP
0.460panovnícky999 SGWaAP
0.465aristokratický3011 SGWaAP
0.482šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.486uhorský26642 SGWaAP
0.501šľachta27175 SGWaAP
0.502zemiansky2528 SGWaAP
0.513šľachtické1395 SGWaAP
0.530gróf58759 SGWaAP
0.531habsburský3387 SGWaAP
0.531šľachtictvo470 SGWaAP
0.538urodzený5629 SGWaAP
0.556aristokrat6015 SGWaAP
0.561panovnícky_rod963 SGWaAP
0.561armáles462 SGWaAP
0.568barón20078 SGWaAP
0.575mešťan18882 SGWaAP
0.586cisársky16429 SGWaAP
0.588panský6939 SGWaAP