Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šľachtické_sídlo1591 SGWaAP
0.230panské_sídlo1608 SGWaAP
0.469kaštieľ116441 SGWaAP
0.474barokový_kaštieľ1621 SGWaAP
0.489vidiecke_sídlo3464 SGWaAP
0.498zemianska_kúria878 SGWaAP
0.502renesančný_kaštieľ4002 SGWaAP
0.534panstvo46190 SGWaAP
0.541letohrádok2394 SGWaAP
0.546rokokový1848 SGWaAP
0.549barokové4415 SGWaAP
0.551klasicistický_kaštieľ986 SGWaAP
0.554zámoček4482 SGWaAP
0.554šľachtická7747 SGWaAP
0.572renesančné3530 SGWaAP
0.574gotický20835 SGWaAP
0.575barokový19738 SGWaAP
0.578opátstvo7892 SGWaAP
0.579renesančný14425 SGWaAP