Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šľachtické1395 SGWaAP
0.384meštianske845 SGWaAP
0.479uhorské7705 SGWaAP
0.481šľachtická7747 SGWaAP
0.496feudálne1921 SGWaAP
0.513šľachtický9375 SGWaAP
0.515sedliacke1247 SGWaAP
0.521poddanské1024 SGWaAP
0.523panovnícke412 SGWaAP
0.529roľnícke2594 SGWaAP
0.535kráľovské21268 SGWaAP
0.555kniežacie672 SGWaAP
0.556šľachta27175 SGWaAP
0.556uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.556zemianske775 SGWaAP
0.560šľachtic27207 SGWaAP
0.584panstvo46190 SGWaAP
0.588aristokratické855 SGWaAP
0.590šľachtické_sídlo1591 SGWaAP
0.591meštianstvo2519 SGWaAP
0.598habsburské824 SGWaAP
0.600dedinské7133 SGWaAP
0.603cárske986 SGWaAP
0.605buržoázne1014 SGWaAP
0.606poddané1252 SGWaAP