Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šľachtická7747 SGWaAP
0.347šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.373aristokratická3139 SGWaAP
0.384šľachta27175 SGWaAP
0.397grófska1269 SGWaAP
0.415šľachtic27207 SGWaAP
0.445šľachtický9375 SGWaAP
0.459kniežacia2158 SGWaAP
0.459panovnícka1726 SGWaAP
0.472zemiansky_rod965 SGWaAP
0.472zemianska4768 SGWaAP
0.478zámožná2931 SGWaAP
0.480aristokracia7168 SGWaAP
0.481šľachtické1395 SGWaAP
0.484zemepanská495 SGWaAP
0.485meštianska7803 SGWaAP
0.486urodzená2769 SGWaAP
0.489cisárska10525 SGWaAP
0.494uhorská25662 SGWaAP
0.507panovnícky_rod963 SGWaAP
0.512kráľovská74238 SGWaAP