Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šľachtic27207 SGWaAP
0.302zeman9863 SGWaAP
0.317veľmož6882 SGWaAP
0.321gróf58759 SGWaAP
0.341mešťan18882 SGWaAP
0.356šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.369zemepán10965 SGWaAP
0.376feudál3083 SGWaAP
0.379barón20078 SGWaAP
0.388statkár4923 SGWaAP
0.392panovník51690 SGWaAP
0.394aristokrat6015 SGWaAP
0.410urodzený5629 SGWaAP
0.415šľachtická7747 SGWaAP
0.420šľachta27175 SGWaAP
0.424šľachtický9375 SGWaAP
0.440veľkostatkár2399 SGWaAP
0.441poddaný12743 SGWaAP
0.444poddaný11979 SGWaAP
0.447vojvoda28122 SGWaAP
0.448uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.449palatín7542 SGWaAP
0.457Žigmund10064 SGWaAP
0.458uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.458kráľ_Žigmund3730 SGWaAP