Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šľachta27175 SGWaAP
0.248aristokracia7168 SGWaAP
0.274uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.354meštianstvo2519 SGWaAP
0.377feudál3083 SGWaAP
0.384šľachtická7747 SGWaAP
0.420šľachtic27207 SGWaAP
0.449mešťan18882 SGWaAP
0.450buržoázia8590 SGWaAP
0.468feudálna3953 SGWaAP
0.475Habsburgovci8710 SGWaAP
0.489zeman9863 SGWaAP
0.501šľachtický9375 SGWaAP
0.503veľmož6882 SGWaAP
0.510zemianstvo2507 SGWaAP
0.513panovník51690 SGWaAP
0.515uhorská25662 SGWaAP
0.518poddaný12743 SGWaAP
0.518poddaný11979 SGWaAP
0.521patricij1166 SGWaAP
0.522honorácia894 SGWaAP
0.527feudálny4643 SGWaAP
0.529habsburský3387 SGWaAP
0.531uhorský26642 SGWaAP