Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šľachetné3003 SGWaAP
0.459veľkodušné967 SGWaAP
0.471obetavé1100 SGWaAP
0.505vznešené8432 SGWaAP
0.510nezištné1703 SGWaAP
0.512šľachetný7071 SGWaAP
0.516pokorné4001 SGWaAP
0.521statočné3192 SGWaAP
0.539láskavé10412 SGWaAP
0.544šľachetná3109 SGWaAP
0.544úprimné24797 SGWaAP
0.545záslužné1072 SGWaAP
0.554oddané1905 SGWaAP
0.555šľachetnosť2744 SGWaAP
0.565súcitné1027 SGWaAP
0.568hrdinské2559 SGWaAP
0.598milosrdné2559 SGWaAP
0.609veľkodušnosť3917 SGWaAP
0.609cnostné649 SGWaAP
0.610pyšné2253 SGWaAP
0.612smelé2831 SGWaAP
0.618milujúce3469 SGWaAP
0.624sebecké3637 SGWaAP
0.629dobrotivé858 SGWaAP
0.629veľkodušný2271 SGWaAP