Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šéfka46519 SGWaAP
0.294šéfko3179 SGWaAP
0.440generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.457šéf507319 SGWaAP
0.464podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.470predsedníčka85591 SGWaAP
0.474viceprezidentka5014 SGWaAP
0.482manažérka29618 SGWaAP
0.496prezidentka33376 SGWaAP
0.501riaditeľka212781 SGWaAP
0.525nominantka2734 SGWaAP
0.528ministerka87550 SGWaAP
0.542výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.549tajomníčka9637 SGWaAP
0.556exministerka2781 SGWaAP
0.558štátna_tajomníčka8999 SGWaAP
0.564námestníčka6621 SGWaAP
0.565generálna_tajomníčka1053 SGWaAP
0.579spolupracovníčka6746 SGWaAP
0.586generálna_sekretárka1403 SGWaAP
0.589radkyňa2075 SGWaAP
0.592právnička14749 SGWaAP
0.596nástupkyňa2694 SGWaAP
0.597zástupkyňa46643 SGWaAP