Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.226Švédsko125486 SGWaAP
0.241Dánsko78320 SGWaAP
0.242Nórsko86347 SGWaAP
0.244Belgicko87645 SGWaAP
0.250Rakúsko298290 SGWaAP
0.261Fínsko90895 SGWaAP
0.270Holandsko128655 SGWaAP
0.277Nemecko603262 SGWaAP
0.292Francúzsko376707 SGWaAP
0.296Luxembursko25876 SGWaAP
0.344Slovinsko80021 SGWaAP
0.364Taliansko310649 SGWaAP
0.366Kanada153866 SGWaAP
0.370Lotyšsko43996 SGWaAP
0.372Španielsko207032 SGWaAP
0.375Írsko91483 SGWaAP
0.379Estónsko34538 SGWaAP
0.392Portugalsko79466 SGWaAP
0.393Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.403Litva46038 SGWaAP
0.406Poľsko370602 SGWaAP
0.424Rumunsko116902 SGWaAP
0.456Česko214173 SGWaAP