Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Švédsko125486 SGWaAP
0.088Dánsko78320 SGWaAP
0.109Fínsko90895 SGWaAP
0.159Nórsko86347 SGWaAP
0.226Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.247Lotyšsko43996 SGWaAP
0.278Holandsko128655 SGWaAP
0.285Belgicko87645 SGWaAP
0.293Estónsko34538 SGWaAP
0.305Kanada153866 SGWaAP
0.315Francúzsko376707 SGWaAP
0.315Írsko91483 SGWaAP
0.331Litva46038 SGWaAP
0.333Nemecko603262 SGWaAP
0.342Luxembursko25876 SGWaAP
0.352Španielsko207032 SGWaAP
0.353Slovinsko80021 SGWaAP
0.355Portugalsko79466 SGWaAP
0.405Rakúsko298290 SGWaAP
0.408Británia265870 SGWaAP
0.412Rumunsko116902 SGWaAP
0.413Česko214173 SGWaAP
0.414Taliansko310649 SGWaAP
0.422Poľsko370602 SGWaAP
0.438Škandinávia14321 SGWaAP
0.446Škótsko32604 SGWaAP
0.449Anglicko168283 SGWaAP
0.458Bielorusko57873 SGWaAP
0.462Austrália121328 SGWaAP
0.473Bulharsko90408 SGWaAP
0.474Japonsko165460 SGWaAP
0.475Brazília94977 SGWaAP
0.475Island45693 SGWaAP
0.476Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.482Južný_Kórea20466 SGWaAP
0.483severné_Írsko14780 SGWaAP
0.485Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.492Wales20262 SGWaAP
0.497Maďarsko368392 SGWaAP
0.506Štokholm20230 SGWaAP
0.507Argentína52043 SGWaAP
0.511Alžírsko13945 SGWaAP
0.519Čile18997 SGWaAP
0.526Spojený_kráľovstvo23123 SGWaAP
0.529Česko56190 SGWaAP