Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Švédsko125486 SGWaAP
0.088Dánsko78320 SGWaAP
0.109Fínsko90895 SGWaAP
0.159Nórsko86347 SGWaAP
0.226Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.247Lotyšsko43996 SGWaAP
0.278Holandsko128655 SGWaAP
0.285Belgicko87645 SGWaAP
0.293Estónsko34538 SGWaAP
0.305Kanada153866 SGWaAP
0.315Francúzsko376707 SGWaAP
0.315Írsko91483 SGWaAP
0.331Litva46038 SGWaAP
0.333Nemecko603262 SGWaAP
0.342Luxembursko25876 SGWaAP
0.352Španielsko207032 SGWaAP
0.353Slovinsko80021 SGWaAP
0.355Portugalsko79466 SGWaAP
0.405Rakúsko298290 SGWaAP
0.408Británia265870 SGWaAP
0.412Rumunsko116902 SGWaAP
0.413Česko214173 SGWaAP
0.414Taliansko310649 SGWaAP
0.422Poľsko370602 SGWaAP
0.438Škandinávia14321 SGWaAP