Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000Šumiac6098 SGWaAP
0.239Telgárt8361 SGWaAP
0.281čierny_Balog12426 SGWaAP
0.299Valaský6279 SGWaAP
0.314Hrochoť6325 SGWaAP
0.329Polomka9427 SGWaAP
0.335pohronská_Polhora1914 SGWaAP
0.338Rimavica7788 SGWaAP
0.340Podkonice4253 SGWaAP
0.342Pohronský_Polhora1563 SGWaAP
0.355Kokava10371 SGWaAP
0.356valaská5676 SGWaAP
0.362Poniky6335 SGWaAP
0.370detvianska_Huta1152 SGWaAP