Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Štruktúra1679 SGWaAP
0.507Rozdelenie1890 SGWaAP
0.519Charakteristika2838 SGWaAP
0.573Klasifikácia1488 SGWaAP
0.576Vývoj6627 SGWaAP
0.592Prvok2544 SGWaAP
0.596Definícia2909 SGWaAP
0.601Tabuľka9508 SGWaAP
0.604Porovnanie2762 SGWaAP
0.606Jednotlivý2861 SGWaAP
0.614Analýza2643 SGWaAP
0.624Členenie459 SGWaAP
0.628Vytváranie1197 SGWaAP
0.629Schéma2889 SGWaAP
0.631Zložka926 SGWaAP
0.632Špecifický1103 SGWaAP
0.636Cieľový1811 SGWaAP
0.639Graf5818 SGWaAP
0.643Postavenie1266 SGWaAP
0.644Obsah9729 SGWaAP
0.648Úloha6354 SGWaAP
0.651Komponent710 SGWaAP
0.652Materiálový840 SGWaAP
0.654Zhodnotenie965 SGWaAP
0.654Konštrukcia436 SGWaAP