Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Štokholmský721 SGWaAP
0.391štokholmský1833 SGWaAP
0.479Kodanský490 SGWaAP
0.579kodanská1283 SGWaAP
0.586Montrealský428 SGWaAP
0.593kodanský822 SGWaAP
0.599Parížsky4894 SGWaAP
0.600štokholmská1444 SGWaAP
0.624Berlínsky2210 SGWaAP
0.636helsinská1827 SGWaAP
0.642Helsinský1105 SGWaAP
0.646Budapeštiansky832 SGWaAP
0.656Londýnsky3845 SGWaAP
0.659Newyorský1635 SGWaAP
0.663Amsterdamský864 SGWaAP
0.664Chicagsky1051 SGWaAP
0.665Haagsky459 SGWaAP
0.665Dublinský823 SGWaAP
0.665Washingtonský1840 SGWaAP
0.675Bazilejský470 SGWaAP
0.679parížska20598 SGWaAP
0.688Európsky236080 SGWaAP
0.688Pekinský503 SGWaAP