Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Štiavnický2326 SGWaAP
0.307štiavnická3106 SGWaAP
0.346Kremnický2898 SGWaAP
0.377štiavnický3997 SGWaAP
0.389štiavnické1199 SGWaAP
0.455kremnická4170 SGWaAP
0.461Španí_dolina822 SGWaAP
0.474banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.475Hodruša4591 SGWaAP
0.482Banský_Štiavnica18706 SGWaAP
0.493Štiavnica21212 SGWaAP
0.499novobanská699 SGWaAP
0.503pohronská1079 SGWaAP
0.504Španí_Dolina2149 SGWaAP
0.506Štiavnický_Baňa1911 SGWaAP
0.506Ľubietová6926 SGWaAP
0.507Vyhňa5328 SGWaAP
0.513Pohronský1870 SGWaAP
0.514novobanský1020 SGWaAP
0.520Liptovský17468 SGWaAP
0.527Rimavský3450 SGWaAP
0.528Banskoštiavnický418 SGWaAP
0.529Gemerský5756 SGWaAP
0.529novohradská4205 SGWaAP