Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Štiavnica21212 SGWaAP
0.317banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.371Banský_Štiavnica18706 SGWaAP
0.377Ľubietová6926 SGWaAP
0.400Bystrica201316 SGWaAP
0.430Kremnica58848 SGWaAP
0.432Hodruša4591 SGWaAP
0.434štiavnická_Baňa1861 SGWaAP
0.447Štiavnický_Baňa1911 SGWaAP
0.465Krupina34205 SGWaAP
0.465Banský6344 SGWaAP
0.468Španí_dolina822 SGWaAP
0.470Baňa33652 SGWaAP
0.478Pukanec2906 SGWaAP
0.481Belá38812 SGWaAP
0.483špania_dolina928 SGWaAP
0.484Hrochoť6325 SGWaAP
0.486Štiavnička5923 SGWaAP
0.486štiavnická3106 SGWaAP
0.487Liptovský17468 SGWaAP
0.488liptovský_Hrádok15612 SGWaAP
0.489Španí_Dolina2149 SGWaAP
0.490Divín8081 SGWaAP
0.491Brezno100256 SGWaAP