Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Štefanovo443 SGWaAP
0.489Petrovo3089 SGWaAP
0.511Matúšovo611 SGWaAP
0.517Tomášovo1185 SGWaAP
0.524Jozefovo753 SGWaAP
0.528kráľovo1799 SGWaAP
0.562Janovo451 SGWaAP
0.590Jánovo1772 SGWaAP
0.593bratovo1516 SGWaAP
0.595pánovo917 SGWaAP
0.619Alžbetino445 SGWaAP
0.622otcovo8833 SGWaAP
0.639manželkino923 SGWaAP
0.645ženino1377 SGWaAP
0.647tatárske762 SGWaAP
0.650Pavlovo2674 SGWaAP
0.662pohanské3021 SGWaAP
0.664Máriino3779 SGWaAP
0.669kurucké744 SGWaAP
0.676Mojžišovo1051 SGWaAP
0.681synovo2074 SGWaAP