Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Štefánikovo_námestie1514 SGWaAP
0.418Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.431radničné_námestie2159 SGWaAP
0.492Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.502Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.505mierové_námestie3653 SGWaAP
0.521Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP
0.529Radnica2981 SGWaAP
0.548Námestie58800 SGWaAP
0.554nám31444 SGWaAP
0.576Partizánsky6337 SGWaAP
0.579Radničný1131 SGWaAP
0.580Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.582Mäsiarsky927 SGWaAP
0.586Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.590mlynská4633 SGWaAP