Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Štefánikovo1272 SGWaAP
0.501Štefánik69790 SGWaAP
0.551Rastislav_Štefánik12059 SGWaAP
0.573Hodžovo962 SGWaAP
0.588Štefánikov2513 SGWaAP
0.599SNP95752 SGWaAP
0.600Masarykovo1300 SGWaAP
0.601Štefánikova24133 SGWaAP
0.618Vajanský19332 SGWaAP
0.619Rázus4504 SGWaAP
0.640Štúrova23271 SGWaAP
0.644Kollárovo1113 SGWaAP
0.659Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.666Hlinkovo548 SGWaAP
0.666Hviezdoslavovo1952 SGWaAP
0.675Pribinova9031 SGWaAP
0.676Andrej_Kmeť4304 SGWaAP