Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Štefánikova24133 SGWaAP
0.292Štúrova23271 SGWaAP
0.388Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.408Kukučínova7939 SGWaAP
0.409Masarykova6608 SGWaAP
0.422Obranca_mier2873 SGWaAP
0.426Kollárova7773 SGWaAP
0.442Hodžova2961 SGWaAP
0.450Pribinova9031 SGWaAP
0.455Šafárikova3460 SGWaAP
0.464Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.465Gorký7308 SGWaAP
0.471Továrenský1432 SGWaAP
0.474Staničný2548 SGWaAP
0.475Svätoplukova5785 SGWaAP