Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Štefánikov2513 SGWaAP
0.449Štefánik69790 SGWaAP
0.457Rastislav_Štefánik12059 SGWaAP
0.509Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.532Masarykov1743 SGWaAP
0.550Hlinkov1320 SGWaAP
0.551Hurban15758 SGWaAP
0.571Hodžov1067 SGWaAP
0.572Štúrov4963 SGWaAP
0.581Kollárov1746 SGWaAP
0.588Štefánikovo1272 SGWaAP
0.596Beňovský2068 SGWaAP
0.597Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.605Masarykovo1300 SGWaAP
0.605Mohyla967 SGWaAP
0.622Štúr34337 SGWaAP
0.626pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.633Vladimír_Clementis2193 SGWaAP
0.635Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.635pamätník93639 SGWaAP
0.637Ludvík_Svoboda2029 SGWaAP
0.637Štúrovci2500 SGWaAP
0.638Milan_Hodža4911 SGWaAP