Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Štefánik69790 SGWaAP
0.283Rastislav_Štefánik12059 SGWaAP
0.449Štefánikov2513 SGWaAP
0.500Hurban15758 SGWaAP
0.501Štefánikovo1272 SGWaAP
0.522Rázus4504 SGWaAP
0.543Hodža9730 SGWaAP
0.551Masaryk29327 SGWaAP
0.554Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.561Mohyla967 SGWaAP
0.568Beňovský2068 SGWaAP
0.575SNP95752 SGWaAP
0.580Štúr34337 SGWaAP
0.583Bernolák8299 SGWaAP
0.594Vajanský19332 SGWaAP
0.599Generál1733 SGWaAP
0.602generál101289 SGWaAP
0.607Dubček18916 SGWaAP