Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Štatutárny490 SGWaAP
0.495Zriaďovateľ494 SGWaAP
0.532Konateľ582 SGWaAP
0.546IČO39490 SGWaAP
0.569Pôsobnosť483 SGWaAP
0.585Spracovateľ468 SGWaAP
0.600Tajomník404 SGWaAP
0.603štatutárny_zástupca9966 SGWaAP
0.607Sídlo2732 SGWaAP
0.616štatutárny_orgán19562 SGWaAP
0.620Adresa8468 SGWaAP
0.628DIČ10325 SGWaAP
0.634Predkladateľ521 SGWaAP
0.639Zapísaný441 SGWaAP
0.657štatutárny2645 SGWaAP
0.660Navrhovateľ580 SGWaAP
0.661Fax6191 SGWaAP
0.664Stavebník586 SGWaAP
0.682Majetkový934 SGWaAP
0.682Dozorný697 SGWaAP
0.684Rozpočtový1349 SGWaAP