Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ŠtB33147 SGWaAP
0.292vojenská_kontrarozviedka1329 SGWaAP
0.350eštebák6875 SGWaAP
0.408kontrarozviedka4451 SGWaAP
0.432KGB11425 SGWaAP
0.435konfident1169 SGWaAP
0.481SIS45466 SGWaAP
0.502rozviedka8115 SGWaAP
0.522Gestapo833 SGWaAP
0.531gestapo6635 SGWaAP
0.538udavač4165 SGWaAP
0.540KSČ23660 SGWaAP
0.541eštebácky577 SGWaAP
0.545vojenská_rozviedka1409 SGWaAP