Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Štúrovci2500 SGWaAP
0.252štúrovec8822 SGWaAP
0.458Štúr34337 SGWaAP
0.473Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.522štúrovská5468 SGWaAP
0.552Hurban15758 SGWaAP
0.563Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.566dejateľ6570 SGWaAP
0.567Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.567národovec10698 SGWaAP
0.571štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.578Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.579meruôsmy1473 SGWaAP
0.583buditeľ1805 SGWaAP
0.588národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.589štúrovské1564 SGWaAP
0.592národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.596Janko_Kráľ11129 SGWaAP
0.605Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.605slovanská_vzájomnosť2236 SGWaAP
0.609Svätopluk24420 SGWaAP
0.610Bernolák8299 SGWaAP