Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Štúrov4963 SGWaAP
0.398Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.401Hodžov1067 SGWaAP
0.476Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.481Hurban15758 SGWaAP
0.497štúrovec8822 SGWaAP
0.504Štúr34337 SGWaAP
0.531Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.531štúrovská5468 SGWaAP
0.536Vajanský19332 SGWaAP
0.540Kollárov1746 SGWaAP
0.549Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.557Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.564Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.565Hodža9730 SGWaAP
0.566Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.567Hlinkov1320 SGWaAP
0.569štúrovský2488 SGWaAP
0.572Štefánikov2513 SGWaAP
0.588Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.592hlasista1119 SGWaAP