Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000Štúr34337 SGWaAP
0.250Hurban15758 SGWaAP
0.347Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.353štúrovec8822 SGWaAP
0.358Hodža9730 SGWaAP
0.427Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.429Šrobár3298 SGWaAP
0.458Štúrovci2500 SGWaAP
0.489Francisci6950 SGWaAP
0.494Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.498národovec10698 SGWaAP
0.504Štúrov4963 SGWaAP
0.514Svätopluk24420 SGWaAP
0.519Bernolák8299 SGWaAP
0.527hlasista1119 SGWaAP