Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Štát12269 SGWaAP
0.514štát2028583 SGWaAP
0.658Krajina10838 SGWaAP
0.695Politický6217 SGWaAP
0.700Inštitúcia857 SGWaAP
0.715Občan7533 SGWaAP
0.717Hospodárstvo905 SGWaAP
0.718Sídlo2732 SGWaAP
0.718Členský2550 SGWaAP
0.720Zahraničie2789 SGWaAP
0.721Vláda5805 SGWaAP
0.727Kapitalizmus492 SGWaAP
0.729Školstvo2159 SGWaAP
0.734Demokracia2100 SGWaAP
0.734Peniaze2006 SGWaAP
0.735Národ1530 SGWaAP
0.746Kríza2801 SGWaAP
0.746Poistenec576 SGWaAP
0.748Vznik2489 SGWaAP
0.751slovensko70381 SGWaAP
0.753Západný9325 SGWaAP
0.753Očkovanie802 SGWaAP